Fédération de Vo Co Truyen Vietnam de France.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Các nhân viên trách nhiệm

Email In

Logo Fédération de Võ cổ truyền Việt Nam de France

Ban thư ký

Chủ tịch


M. Serge SCIBERRAS
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Tổng thống đầu tiên


M. Philippe DANG VAN SUNG
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Chủ tịch thứ hai


M. André JOUBIER
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Chủ tịch thứ ba


M. Olivier BARBEY
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tổng thư ký


M. Choukri TLATI
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tài chính


M. Thierry WEBER
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chánh Văn phòng


M. Daniel ALLAMELLON
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chủ nhiệm chuyên môn

 

Chuyên môn Mr. Frédéric MARION Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chuyên môn trợ lý Mr. David TINTILLIER Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Ban võ sư

 

Chủ Tịch danh dự M. Antoine LE CONTE Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Ban chấp hành

 

Song Long Quyền Thuật M. Olivier BARBEY Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Minh long Tây Sơn Võ Đạo M. Anthony NGUYEN Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoà Long  Võ Đạo M. Thierry WEBER thierry.weber@vocotruyen-france.f
Phượng Long Võ Đạo M. David AUSILIA Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Khí Thuật – Long Quyền M. Daniel ALLAMELLON Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Đường Cây Lâu M. Serge SCIBERRAS Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Văn Lặng Võ Đường
M. Guillaume DURET
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nam Hổ Quyền M. Philippe DANG VAN SUNG Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tinh Võ Nam Hải Đạo
M. André JOUBIER Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thuật Văn Võ Đạo
M. Choukri TLATI Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thuật Văn Võ Đạo
M. Christophe DALMAZ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thuật Văn Võ Đạo
M. Trung VAN NGUYEN Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tiến Giang  Võ Thuật Đạo


M. Le Hung Dang


Nam Hổ Quyền M. Mohamed AMIRA Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nam Hổ Quyền Mme Xiaoyan CHEN Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
You are here: Giới thiệu Chịu trách nhiệm