Fédération de Vo Co Truyen Vietnam de France.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lão Hổ Thượng Sơn

Email In

 

Lão Hổ Thượng Sơn

Poem :

-Đoạn 1: Bạch hổ khởi động

Bái tổ lão hổ thượng sơn


1 - Chấp thủ khai mã
2 -Song thủ phá cước
3 - Đồng tử dâng quả
4 - Lưỡng thủ khai môn

-Đoạn 2: Đại bàng triển dực
5 - Đơn tọa phục hổ
6 - Hữu thủ yểm tâm
7 - Hồi đàu thoái tọa
8 - Nhất cước phá đao

-Đoạn 3: Hồi mã đả hổ
9 - Nhất quyền đả khứ
10 - Lao hổ vồ mồi
11 - Trửu phong đả bồi
12 - Song đao phạt mộc

-Đoạn 4: Hoành thân tọa thủ
13 - Song phi cước khứ
14 - Long quyền đả khứ
15 - Tả hữu đả diện
16 - Cuồng phong tróc nã

-Đoạn 5: Thối tọa hữu biên
17 - Tả thủ phá cước
18 - Hoành thân phục hổ
19 - Hữu thủ yểm tâm
20 - Ngũ phong đả diện

-Đoạn 6: Thối tọa tả biên
21 - Hữu cước tảo địa
22 - Đơn tạo phục hổ
23 - Tả thủ yểm tâm
24 - Ngũ phong đả diện

-Đoạn 7: Hoành thân đoạt ngọc
25 - Tả cước tảo địa
26 - Đơn tọa phục hổ
27 - Hữu thủ yểm tâm
28 - Lưỡng thủ vạn năng

-Đoạn 8: Âm dương nhất bộ
29 - Đơn tọa phục hổ
30 - Tả thủ yểm tâm
31 - Long quyền đoạt nhãn
32 - Lưỡng thủ tả cước

-Đoạn 9: Thanh sư xuất động
33 - Hoành thân thối tọa
34 - Hữu thủ yểm tâm
35 - Long quyền đoạt nhãn
36 - Lưỡng thủ hữu cước

-Đoạn 10: Tàng hoa đơn tọa
37 - Tướng quân bạt kiếm
38 - Bái tổ-Thâu mã

Lao ho

Lao ho

Lao ho

Lao ho

You are here: Sổ tay kỹ thuật quy định Lão Hổ Thượng Sơn