Fédération de Vo Co Truyen Vietnam de France.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siêu Xung Thiên

E-mail Print

translate by  Master Mai and Mr Paul Man Bui Quan

Poem :
1.Xung thiên đề đao phản trảm nghinh
Suprem saber rises to the sky, cutting back
2.Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh
The swirling wind blows the evil spirit
3.Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn
Snuggle the head up against the tree, then lauch forward the attack
4.Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh
Sabre, cut at the center, then sit on the buffalo
5.Long thăng hổ giáng loan xa sát
The dragon flies, the tiger crawls, twirling like a sharp wheel
6.Tiềm tang ẩn phục điểu kiên thinh
Crouch, hide like a bird scared by the noise
7.Lạc mã bàn phi lai cấp thích
Step off the horse, sting
8.Tứ trung bình tọa phục sanh môn
???, sit at the resurrected’s gate

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

You are here: Technical specifications Quy định Siêu Xung Thiên